• ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MERCEDES V8 500HP/367.7KW• ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.15/80R22.5 70% ΚΑΛΑ• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MERCEDES V8 380HP/284KW ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315/80Ρ22.5 ΚΑΤΑ 80% ΚΑΛΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MERCEDES V6 460HP/338KW ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315/80R22.5 ΚΑΤΑ 70% ΚΑΛΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ…