• ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MERCEDES V8 500HP/367.7KW• ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.15/80R22.5  ΚΑΤΑ 70% ΚΑΛΑ•…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MERCEDES V8 380HP/284KW ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315/80Ρ22.5 ΚΑΤΑ 80% ΚΑΛΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DAF 6ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 350HP/261KW ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ 40%ΚΑΛΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑ…