ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MERCEDES-BENZ 400HP/294.1KW ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ 40% ΚΑΛΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 18 ΚΥΒΙΚΩΝ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MERCEDES-BENZ 442 V8 250HP/257.4KW ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315/80R22.5 ΚΑΤΑ 80% ΚΑΛΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 20…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ VOLVO 420HP/313KW ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315/80R22.5 ΚΑΤΑ 60% ΚΑΛΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΕΝΟ…