ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 4.80m ΑΠΟ MERCEDES 2638 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 8Χ4 ΔΙΠΛΕΣ…
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 13R22.5 ΔΙΠΛΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΣ…
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 13R22.5ΚΑΤΑ 60% ΚΑΛΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ VM 70 ΙΠΠΩΝ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ…
MINERVA ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΤΗΓΟ 8x4…