ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT3176CATAAC 259HP/193KW ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3408TΑ 283KW/380HP ΕΛΑΣΤΙΚΑ 35.65R33L5 ΚΑΤΑ 65% ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΩΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3408TΑ 283KW/380HP ΕΛΑΣΤΙΚΑ 35.65R33L5 ΚΑΤΑ 50% ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΩΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3408TΑ 280KW/376HP ΕΛΑΣΤΙΚΑ 35.65R33L5 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ…
CAT 966G II ΣΕΙΡΑ *AWY…. * ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚTΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ, ΚΑΜΠΙΝΑ, ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ,…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT3306TA  265HP/194KW ΕΛΑΣΤΙΚΑ 26,5R25 ΚΑΤΑ 40% ΚΑΛΑ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3408TΑ 280KW/376HP ΕΛΑΣΤΙΚΑ 35.65R33L5 ΚΑΤΑ 60% ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΩΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3408TΑ 280KW/376HP ΕΛΑΣΤΙΚΑ 35.65R33L5 ΚΑΤΑ 50% ΚΑΛΑ ΚΑΔΟΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CATERPILLAR 3406 323HP/240.9KW ΤΡΙΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ 29.5R25 KATA 60% ΚΑΛΑ  KAΔΟΣ ΜΕ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3406T  201.3KW/270HP ΕΛΑΣΤΙΚΑ 26.5R25 ΚΑΤΑ 50% ΚΑΛΑ  ΚΑΔΟΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3408ETΑ 321KW/430HP ΕΛΑΣΤΙΚΑ 35.65R33L5 ΚΑΤΑ 90% ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΩΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3408ETΑ 321KW/430HP ΕΛΑΣΤΙΚΑ 35.65R33L5 ΚΑΤΑ 90% ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΩΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3408TΑ 283KW/380HP ΕΛΑΣΤΙΚΑ 35.65R33L5 ΚΑΤΑ 65% ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΩΣ…