ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT D342T 275HP/201KW ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑ 95% ΚΑΛΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΥΠΟΥ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  CUMMINS NTO-G-C1 220HP/160KW ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΥΠΟΥ ANGEL ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ BERCO RIPPER…
ΕΞΑΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT D342T  213KW/285HP ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ KATA 70% ΚΑΛA ΚΑΜΠΙΝΑ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT D342T 285HP / 231KW ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑ 90% ΚΑΛΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CATD353TA283KW/385HP ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ KOMATSUS6D155-4 320 HP/238.6KW ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑ 95% ΚΑΛΕΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3306Τ 200HP/149KW ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΥΠΟΥ ANGEL ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3306Τ 200HP/149KW ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΥΠΟΥ ANGEL ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT D353TA385HP/283KW ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑ 75% ΚΑΛΕΣ ΙΣΙΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΡΙΠΠΕΡ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3306T 200HP/147KW ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ KATA 85% ΚΑΛΕΣ ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT D353 410HP/305.7KW ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΚΑΔΕΝΕΣ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT3408T 400HP/294KW ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑ 40% ΚΑΛΕΣ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ…
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CAT 3408Τ 410HP/301KW ΜΑΧΑΙΡΙ ΡΙΠΕΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΛΥ…